skip to Main Content

ARKON INTERNATIONAL TRADING s.r.o. se věnuje zařízením a automatizaci měření, monitorování a regulaci parametrů vědeckých, výzkumných a technologických procesů. Hledáte rychlé a přesné  analytické měření a správné zpracování dat?

Naše přístroje zajišťují stálou kvalitu výrobků a dodržují předpisy. Dále naše komunikační média poskytují efektivní a flexibilní sběr dat a integraci do řídicích systémů.

Back To Top
Vyhledat