skip to Main Content
sales@arkontrade.eu +420 381 67 91 50 Kremenacova 90/6, Prague 10-400
Biochemické analyzátory a činidla;
Hematologické analyzátory a činidla;
Imunochemické analyzátory a činidla;
Analyzátory moči a činidla;
Analyzátory glykovaného hemoglobinu metodou Vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC);
Průtokové cytometry a činidla;
Kontrolní materiály pro různé druhy vyšetření;
Externí programy kontroly kvality;
Činidla pro mikrobiologická vyšetření (média, disky, aglutinační testy);
Analyzátory rezistence mikroorganismů;
Imunoenzymatické soupravy pro diagnostiku infekčních onemocnění(Sars-CoV-2, hepatitida С, В, HIV, Syfilis aj.).

Spojte se s námi ještě dnes

Vy máte otázky a my máme odpovědi. Stačí nám poslat zprávu a jeden z našich dobře informovaných pracovníků se s vámi spojí do 48 hodin – a to i o víkendech a svátcích.

    Back To Top